DỊCH VỤ


    * Dịch vụ chăm sóc và bảo dưỡng mộ phần theo yêu cầu.

    * Dịch vụ cúng tế hoa quả theo yêu cầu: phụ giúp khách hàng ở xa chưa về kịp vẫn cúng tế người thân đúng ngày,

       sau đó công ty chụp hình gửi qua cho khách hàng xem.

    * Dịch vụ thiết kế và xây dựng mộ phần theo yêu cầu.